Norconserv AS 

Velkommen til Stiftelsen Norconserv

Stiftelsen Norconserv ble opprettet i 1985 med bakgrunn fra De Norske Hermetikfabrikers Landsforening, Hermetikkindustriens Laboratorium, Hermetikkindustriens Kontrollinstitutt,  Norges Hermetikkfagskole, Reklamefondet for den norske Hermetikkindustri og flere bransjegrupper.

I 2003 ble forskningsvirksomheten skilt ut til Norconserv AS. Norconserv AS gikk inn i forskningskonsernet Nofima AS fra 2008 under navnet Nofima Norconserv AS. Fra 2011 er Nofima AS ett selskap.

 

Stiftelsen Norconserv har som formål å fremme forskning og kompetanse innen området

  • næringsmidler med forlenget holdbarhet basert på marint råstoff

 

Stiftelsen holder til i Måltidets Hus, sammen med Nofima AS, Divisjon "Fiskeri, Industri og Marked", avdeling Prosessteknologi.


Vi prioriterer satsningsområdene:

Autoklav

MAP

Hygiene

Nye måltider

Varmebehandling

Minimal prosessering

Superhygiene

Nye måltidskonsepterHjemmeside er: http://www.nofima.no/

Nofimas ansatte i Stavanger finnes på: http://www.nofima.no/ansatte?query=stavanger

Styret i Stiftelsen Norconserv. (2011)
Geir-Arne Åsnes, King Oscar
Jarle A. Hansen, Norges Sildesalgslag
John Ove Tolleshaug, Neptun Stavanger AS
Magne Vikingstad, Nortura, Forus
Eystein Gaare, Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN)

Daglig leder:
Nyheter


Søkeord
Norconserv Seafood Processing Research The leading seafood processing institute Les mer >>
Stiftelsen Norconserv  - Måltidets Hus - Richard Johnsens gt 4 Postb. 8034 N-4068 Stavanger
Tlf. +47 51 84 46 00  Faks +47 51 84 46 50
Foretaksregisteret: NO 954 218 406 MVA
Nettstedet er utviklet av InBusiness AS